Projekt "Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela", Vijesti

Izrađena brošura “Osoba od povjerenja”

U sklopu programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela ” izrađena je brošura “Osoba od povjerenja”. Brošuru možete preuzeti OVDJE.

Ženska soba je u svrhu promocije instituta osobe od povjerenja, pružanja informacija stručnoj javnosti o tom pravu, koristi za žrtve, utjecaju na smanjenje straha i stresa kod žrtava te komparativni prikaz tog prava u drugim EU zemljama izradila brošuru o navedenim temama.

Mrežu podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela pokrenula je Ženska soba na inicijativu i uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa i uprave 2018. godine. Novi trogodišnji ciklus nastavljen je 2021. godine.

Usluge koje članice Mreže podrške i suradnje pružaju su: pružanje općih informacija, informacija o pravima žrtava i svjedoka, emocionalna podršku, pravno savjetovanje, psihološko savjetovanje te pratnje na sudove i ostale institucije. Sve usluge za korisnike/ce su besplatne, a pružaju se osobama bez obzira jesu li kazneno djelo prijavile te također i nakon završetka sudskog postupka.