Vijesti

Izvještaj “Nasilje protiv lezbijki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba u Hrvatskoj” predan UN

Global Rights i International Human Rights Clinic (Human Rights Program, Harvard Law School) su zajedno sa Lebijskom organizacijom Rijeka, Organizacijom Zagreb Pride i Ženskom sobom predali izvještaj“Nasilje protiv lezbijki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba u Hrvatskoj” povodom 97. zasjedanja UN-ovog Komiteta za ljudska prava u Ženevi, 14. – 15. 10. 2009. Ovaj izvještaj pruža evaluaciju usklađenosti Hrvatske sa Međunarodnim paktom o civilnim i političkim pravima (ICCPR) u kontekstu zaštite prava LGBT osoba u Hrvatskoj.