Vijesti

Javna akcija u Daruvaru u sklopu projekta “Sigurni od nasilja!”

Ekonomska i turistička škola u Daruvaru i Centar za podršku i razvoj civilnog društva „ DELFIN“ iz Pakraca,a uz podršku Ženske sobe – Centra za seksualna prava, organizirali su i održali javnu akciju 16. travnja 2016. godine u Daruvaru.

Na javnoj akciji su sudjelovali i učenici i učenice Ekonomske i turističke škole u Daruvaru koji su na zanimljiv i inovativan način prikazali nekoliko primjera seksualnog uznemiravanja koji se često događaju na javnim mjestima, odnosno u javnom prostoru. Zainteresirani građani i građanke imali su mogućnost više se upoznati s problematikom seksualnog nasilja nad i među djecom te mehanizmima zaštite, kao i s radom organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku djeci i mladima.

Cilj javnog događanja bilo je osvještavanje i upozoravanje šire javnosti o problematici seksualnog nasilja nad djecom.

Javni događaj je sastavni dio projekta „Sigurni od nasilja“ koji financijski podržava Ministarstvo socijalne politike i mladih. Projekt vodi Ženska soba – Centar za seksualna prava, a odvija se u suradnji sa dvije partnerske organizacije: Dječjim domom SOS – Dječje selo Ladimirevci i Ekonomskom i turističkom školom Daruvar.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA