Projekt "Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela", Vijesti

Javna akcija „Obilježavanje Europskog dana žrtava kaznenih djela – Uloga i važnost podrške“

Ženska soba – Centar za seksualna prava je organizirala javnu akciju povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela. Javna akcija je održana u subotu, 22. veljače 2020. godine na trgu Petra Preradovića (Cvjetni trg) u Zagrebu s početkom u 11:00 sati do 13:00 sati. Na štandu smještenom na Cvjetnom trgu su bili izloženi leci, brošure te ostali promotivni materijali programa „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ i Ženske sobe te su građanima i građankama dijeljene papirnate ruže narančaste boje.

Na javnoj akciji su članice Ženske sobe te volonterka dijelile građanima/kama informativne materijale, informirale ih o mogućnostima pomoći i podrške koja je dostupna diljem Republike Hrvatske te o dostupnim uslugama svjedocima i svjedokinjama kaznenih djela. Zainteresirane osobe su također informirane i o važnosti i ulozi podrške od strane stručnih osoba.

Tijekom trajanja javne akcije su članice Ženske sobe te volonterka promovirale rad i program „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ u okviru koje 11 organizacija civilnog društva nastoje pomoći žrtvama lakši prolazak kroz traumatično iskustvo, s čime se ujedno želi spriječiti njihova nova viktimizacija.

Javna akcija je sastavni dio programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“ koji je kreiran je s ciljem osiguravanja pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Program se provodi u trajanju od tri godine, a financijski je podržan od strane Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske. Ženska soba – Centar za seksualna prava je nositeljica programa, a program se provodi u partnerstvu s 10 organizacija civilnog društva:  Udruga za podršku žrtvama i svjedocima; Centar za građanske inicijative Poreč; Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN; DEŠA – Dubrovnik; Udruga HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava; Informativno pravni centar; Ženska grupa Karlovac KORAK; S.O.S. Virovitica – savjetovanje, osnaživanje, suradnja; SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko – zagorske županije, Zagorje; Udruga ZvoniMir.