Vijesti

Javno predavanje u Ogulinu

Dana 13. lipnja 2017. godine u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Ogulinu je održano javno predavanje „Nasilje u obitelji i seksualno nasilje nad djecom i mladima“. Javno predavanje je održano u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava i Gimnazije Bernardina Frankopana, Ogulin te u suradnji Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin.

Predavanje je održano na temu problematike seksualnog nasilja i nasilja u obitelji, mehanizmima zaštite te zakonskoj regulativa, a održala ga je dr. sc. Maja Mamula, psihologinja i Koordinatorica Ženske sobe.

Na javnom predavanju su sudjelovale profesorice odgojno – obrazovnih ustanova, organizacija civilnog društva, predstavnici i predstavnice državnih institucija s područja Karlovačke županije.

Nakon izlaganja Maje Mamula je uslijedila diskusija koja je omogućila različitim akterima koji djeluju na području suzbijanja, prevencije te pružanja pomoći i podrške djeci i mladima da razmijene iskustva te dogovore unaprjeđenje zajedničke suradnje. Diskusija je vođena i oko implementiranja Direktive 2012/29 EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela te ratificiranja Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Javno predavanje je sastavni dio projekt „Suradnjom do promjena“ kojeg provode Ženska soba – Centar za seksualna prava i Gimnazija Bernardina Frankopana, Ogulin uz financijsku podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.