Vijesti

Javno predavanje u Rijeci – “Seksualno nasilje – predstojeći koraci i izazovi”

Javno predavanje naziva “Seksualno nasilje – predstojeći koraci i izazovi” održat će se 14. listopada, 2014. godine s početkom u 16 sati u Informativnom centru za prevenciju kriminaliteta u Rijeci (Dolac 7b). Neprofitna organizacija SOS telefon – Grad Rijeka organizira predstojeće javno predavanje.

Gošća predavačica bit će Maja Vukmanić Rajter, socijalna pedagoginja i voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja u Ženskoj sobi – Centru za seksualna prava. Cilj javnog predavanja je osvještavanje sudionika/ca o osnovnim pojmovima vezanima uz problematiku seksualnog nasilja, njegovim dominantnim oblicima te statističkim podacima o rasprostranjenosti seksualnog nasilja. Također će na javnom predavanju biti predstavljene i posljedica seksualnog nasilja te mogućih mehanizma zaštite i podrške za osobe koje su preživjele neki oblik seksualnog nasilja.

Javno predavanje okupit će brojne sudionike/ce iz javnog i civilnog sektora, tijela državne uprave i organizacija civilnog društva koji/e se bave problematikom rodno uvjetovanog nasilja.

Javno predavanje sastavni je dio projekta “Edukacijom do znanja – suradnjom do promjena!“ kojeg financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, a koji se provodi u suradnji sa Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava, Udrugom žena „Hera“, Centrom za žene „Adela“, Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava i SOS telefonom – grad Rijeka.