Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program, Vijesti

Jednodnevni trening za implementaciju SNEP programa

Ženska soba je 1. rujna 2018. godine započela s provedbom projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i prevencijski program“, koji je financiran od strane Europske komisije za područje prevencije i suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja i nasilja nad djecom, REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017. Partnerske organizacije na projektu su Pravobraniteljica za djecu, Plavi telefon, Prehrambeno-tehnološka škola Zagreb, Gimnazija Bernardina Frankopana Ogulin, Srednja škola Ivan Švear Ivanić grad, Medicinska škola Osijek, Obrtnička škola Osijek I Ekonomsko-turistička škola Daruvar.

Dana 15. siječnja 2020. u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava je održan jednodnevni trening za implementaciju SVEP programa. Na treningu su sudjelovali/e predstavnici i predstavnice iz 25 srednjih škola s područja cijele Republike Hrvatske. Raspored treninga je bio usmjeren na prolazak kroz pojedinačne radionice i materijale potrebne za provedbu SNEP programa. Edukaciju su vodile članice Ženske sobe, Maja Mamula, Antonija Hojt Ilić i Kristina Mihaljević.

Nakon održanog treninga će sudionice i sudionici započeti s provedbom radionica u svojim školama.