Vijesti

Još jedno predavanje u Policijskoj akademiji

U srijedu, 06.04.2011. Maja Mamula održala je predavanje na Policijskoj akademiji u Zagrebu. Više od 30 šefova smjena policijskih postaja diljem Hrvatske upoznati su sa situacijom u Hrvatskoj vezanom uz nasilje nad ženama, te sa ulogom organizacija civilnog društva u suzbijanju tog oblika nasilja, kao i podršci i pomoći koju organizacije civilnog društva pružaju žrtvama.