SNEP Online tool, Vijesti

Kampanja #šutnjajeteret-glasno protiv seksualnog nasilja u okviru projekta SNEP Online Tool

Kampanja #šutnjajeteret- glasno protiv seksualnog nasilja je sastavni dio projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program online (SNEP Online tool)” kojeg provodi Ženska soba u suradnji s Otvorenom medijskom grupacijom.

Cilj kampanje je doprinijeti prevenciji seksualnog nasilja nad djecom i mladima kroz senzibilizaciju šire javnosti o predrasudama koje okružuju temu seksualnog nasilja te informirati mlade o postojanju SNEP Online platforme koja služi za edukaciju o seksualnom nasilju.

Kampanja će se sastojati od video uradaka, bannera i plesnog izazova koji će se objavljivati na društvenim stranicama Ženske sobe.