Vijesti

Konferencija u povodu obilježavanja 22. rujna – Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Ministarstvo socijalne politike i mladih i Hrvatska udruga socijalnih radnika organizirali su konferenciju „ Možemo zajedno“ – međuresorna suradnja u suzbijanju nasilja“ povodom obilježavanja 22. rujna – Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama (Zagreb, Tribina Grada Zagreba, 21. rujna 2016.).

Konferencija je održana pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović.

Cilj konferencije bio je skrenuti pozornost institucijama i javnosti da je temama nasilja u obitelji i nasilja nad ženama i djecom i dalje potrebno pridavati posebnu važnost, kao i raditi na sustavnom unapređenju međusektorske suradnje, kao jednog od temeljnih preduvjeta u suzbijanju nasilja nad ženama.

Pozdravne govore održali su ministrica socijalne skrbi gospođa Bernardica Juretić i ministar zdravlja gospodin Dario Nakić.

Na konferenciji, na kojoj je bilo više od 100 predstavnika i predstavnica različitih državnih tijela, institucija i organizacija civilnog društva, održano je 5 izlaganja (Branka Žigante Živković, Štefica Karačić, Nikica Hamer Vidmar, Tatjana Katkić Stanić). Koordinatorica Ženske sobe dr. sc. Maja Mamula održala je izlaganje na temu Povezanost organizacija civilnog društva i državnih institucija – mogućnosti i očekivanja.