Vijesti

Konferencija “Usklađivanje obiteljskih i poslovnih obveza: Politike, izazovi i prakse”

U sklopu projekta „Žene na tržištu rada – procjena utjecaja roda“ održana je završna konferencija „Usklađivanje obiteljskih i poslovnih obaveza: Politike, izazovi i prakse“ u organizaciji udruge B.a.B.e. dana 7. prosinca 2016. godine. Projektna koordinatorica Hana Grgić na panelu „Usklađivanje obiteljskih i poslovnih obaveza: uloga institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova“ izložila je EU projekt „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“.

Na panelu su prisustvovale i govornice iz susjednih zemalja BiH i Slovenije kako bi se dobila usporedna perspektiva po pitanju usklađivanja obiteljskih i poslovnih obaveza, politika, zakona i rada institucije. Promoviran je inovativan pristup u provedbi projektnih aktivnosti i suradnja s umjetničkim organizacijama koje na jednostavan i blizak način motiviraju učenike/ce da preispitaju vlastitu percepciju podjele obaveza u kućanstvu i obitelji te usvoje normu da su oba spola jednako odgovorna za ispunjavanje privatnih obaveza i kućanskog rada.

Konferenciji je prisustvovala i članica Ženske sobe – Centra za seksualna prava, Jelena Čaušević.