Vijesti

Maja Mamula na radionici “Integrirana sigurnost za braniteljice ljudskih prava”

Maja Mamula je od 25. – 27.03. učestvovala na regionalnoj radionici koju je za žene braniteljice ljudskih prava s područja bivše Jugoslavije na Jahorini u BiH organizirala Kvinna till Kvinna. Na trodnevnoj radionici s temom “Integrirana sigurnost za braniteljice ljudskih prava” učestvovalo je 30-tak predstavnica organizacija civilnog društva iz regije.