Vijesti

Međunarodna konferencija protiv seksualnog nasilja

U organizaciji Incest trauma centra Beograd i Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja, čija je su-osnivačica Ženska soba, održana je trodnevna Međunarodna konferencija protiv seksualnog nasilja.

Konferencija je održana od 27. do 29. rujna 2019. godine u hotelu Zira, u Beogradu. Započela je predstavljanjem videa Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja (dostupno putem sljedećeg linka: https://www.facebook.com/europeanwomensnetwork/videos/525018258299646/) nakon čega je  predsjednica Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja, Dušica Popadić iz Incest trauma centra Beograd, pozdravila sve nazočne.

Konferencija se sastojala od ukupno 13 sesija tijekom kojih su brojne stručnjakinje i stručnjaci iz čitavog svijeta javno govorili o seksualnom nasilju te otvorili brojna važna pitanja i teme, od prevencije, preko izlaganja samih osoba koje su preživjele seksualno nasilje, direktnog rada s osobama koje su preživjele seksualno nasilje, pa do javnih kampanja. Detaljan plan i program te informacije o svim predavačicama i predavačima moguće je pronaći ovdje: http://reactagainstsexualviolence.org/wp-content/uploads/2019-EWNASV-Belgrade-Conference-Program.pdf

Ističemo kako je počasna predavačica na konferenciji bila Judith Lewis Herman, M.D. s temom „Truth and Reconciliation: Justicve from Victim’s Perspective.“.

Na konferenciji je u svojstvu predavačice sudjelovala i koordinatorica Ženske sobe, dr. sc. Maja Mamula koja je održala dvije prezentacije „Sexual Violence – Unpacking the Contex“ i „Impact of Direct Work with Sexual Abuse Survivors on Helpers“. Osim nje, iz Hrvatske su sudjelovali i Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Republike Hrvatske, Anka Slonjšak, s predavanjem „Women with Disability and Sexual Violence“ te Goran Arbanas, psihijatar i psihoterapeut na Klinici za psihijatriju Vrapče, s predavanjem „Sexual Abuse against Psychiatric Patients and Psychiatric Patients as Sexual Abuse Offenders“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencija je doprinijela tome da se o seksualnom nasilju govori javno, jasno i odlučno, otvorila su se brojna pitanja vezana uz zakonsku regulativu i osiguranje pristupa pravdi svim osobama koje su preživjele seksualno nasilje. Nadalje, predstavljeni su brojni modeli kvalitetnog direktnog rada s osobama koje su preživjele seksualno nasilje, no i potrebe za edukacijom i supervizijom osoba koje rade direktno. Osim toga, naglašena je važnost umrežavanja i multisektorske suradnje na području seksualnog nasilja te etičkog novinarskog izvještavanja o slučajevima seksualnog nasilja.

Na konferenciji je također predstavljen rad Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja, kao i njezine osnivačke organizacije te organizacije članice. Predavanja su održale i sljedeće predstavnice Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja: Ljiljana Bogavac, Incest Trauma Centar Beograd, tema: „Speaking Publicy on Sexual Violence – the Road to gender Equaliy“; Nada Koprivica, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Nikšić, tema: Prejudices toward Sexual Violence – Key Mechanism to Keep Status Quo; Maja Plaz, Društvo SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Ljubljana, tema: „Court Expert Witnessing in the Best Interest on the Child Survivor of Sexual Abuse; Kristina Mihaljević, Ženska soba, tema: Young Activist’s Voice: Young Activists Speak Out and Youth Policies in the Framework of Sexual Violence“; Dušica Popadić, Incest Trauma Centar Beograd, tema: „Power and Vulnerability of Women and Child Human Rights Defenders“. Mirsada Tursunović, Naš glas, Bosna i Hercegovina, tema: „Break the Conspiracy of Silence!“; Ajna Jusić, Zaboravljena djeca rata, Bosna i Hercegovina, tema: „Children Born of War“, Zaffira Shah, tema: „Importance of Training and Supervision for Workers in the field of Sexual Trauma; Cliona Saidlear, Rape Crisis Network Ireland, tema: „Changing the Law from the Outside“; Ulla Lemnberg and Joanna Lundqist, Change Attitude, Sweden, tema: „Hidden in the park“: A Unique Game against Grooming.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sva predavanja će biti dostupna na Facebook stranici i web stranici Europske ženske mreže protiv seksualnog nasilja (www.reactagainstsexualviolence.org) tako da će ih moći pogledati sve zainteresirane osobe.

Konferencija je financirana od strane Europske unije u okviru Programa podrške civilnom društvu 2015. godine, kao dio projekta “Childminders United Regionally against Sexual Assault” čija je nositeljska organizacija Incest Trauma Centar iz Beograda.