Vijesti

Međunarodna solidarnost sa ženama i mirnim prosvjednicama u Poljskoj

Prenosimo zajedničku izjavu organizacija civilnoga društva i inicijativa iniciranu od strane Centra za reporduktivna prava (Center for Reproductive Rights) kojom izražavamo svoju solidarnost sa ženama u Poljskoj!

***************************************

Kao organizacije koje su posvećene unapređenju ljudskih prava i ravnopravnosti spolova, solidarne smo sa svima onima u Poljskoj koje/i su posljednjih tjedan dana mirno prosvjedovale/i protiv politiziranog napada na temeljna ljudska prava žena i pristup zdravstvenoj zaštiti.

Prošlog je tjedna poljski Ustavni sud donio odluku kojom se nastoji ukinuti pravni temelj za pobačaj. Ako ova odluka dobije pravni učinak, to će značiti uvođenje gotovo potpune zabrane pobačaja u Poljskoj.

Tisuće ljudi je diljem Poljske mirno prosvjedovalo protiv ove nezakonite i retrogradne odluke. Izražavamo duboko divljenje hrabrim i neumornim naporima onih koje/i brane prava žena u Poljskoj.
Temeljna ljudska prava žena su univerzalna.
Napadi na ova prava tiču ​​se svih nas u društvu i njihov utjecaj nadilazi državne granice.

Pozivamo Vladu Poljske da poštuje pravo na slobodu okupljanja i mirnog prosvjeda te da bude suzdržana od pretjerane uporabe sile i nasilja. Duboko smo zabrinute/i zbog informacija koje navode kako se planira vojna akcija za suzbijanje mirnih prosvjeda i demonstracija. Pozivamo EU i međunarodnu zajednicu da nadgledaju situaciju i hitno djeluju u sprječavanju nasilja protiv mirnih prosvjednika/ca i napada na braniteljice ljudskih prava.

Izvor: https://reproductiverights.org/press-room/international-solidarity-women-and-peaceful-protestors-poland

**************************************

As organizations committed to the advancement of human rights and gender equality, we stand in solidarity with all those in Poland who for the last week have peacefully protested against the politicized attack on women’s fundamental human rights and access to health care.

Last week Poland’s Constitutional Tribunal issued a decision purporting to invalidate a legal ground for abortion. If this decision is given legal effect it will amount to the introduction of a near-total ban on abortion in Poland.

Thousands across Poland have protested peacefully against this unlawful and retrogressive decision. We express our deep admiration for the courageous and tireless efforts of those defending the rights of women in Poland. Women’s fundamental human rights are universal. Attacks on these rights concern everyone in society and their impact transcends national borders.

We urge the Polish Government to respect the right of freedom of assembly and peaceful protest, and to exercise restraint and refrain from excessive use of force and violence. We are deeply concerned by reports that military action is being planned to suppress peaceful protests and demonstrations. We urge the EU and the international community to monitor the situation and to act with urgency to prevent violence against peaceful protestors and attacks on women human rights defenders.