Vijesti

„Međužupanijski stručni skup stručnih suradnika pedagoga i psihologa osnovnih i srednjih škola“

U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanja dana 25. kolovoza 2017. godine održan je „Međužupanijski stručni skup stručnih suradnika pedagoga  i psihologe osnovnih i srednjih škola“. Stručni skup održan je u prostoru Osnovne škole Mladost u Osijeku, a vodile su ga dr. sc. Vesna Ivasović i Ivana Biljan, više savjetnice Agencije za odgoj i obrazovanje. Tema stručnog skupa bila je „Uzroci i posljedice nasilja – značaj međuresorne suradnje“., a na skupu je sudjelovalo oko 130 osoba, stručnih suradnica i suradnika iz osnovnih i srednjih škola.

Koordinatorica Ženske sobe, dr.sc. Maja Mamula je kao gošća predavačica na navedenom skupu govorila o temi i problematici seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima. Na skupu su sudjelovale i Jasna Galić Minarek, voditeljica službe prosvjetne inspekcije područne jedinice Osijek koja je govorila o temi postupanja prosvjetne inspekcije u slučaju prijave nasilja u školskim ustanovama te dipl. soc. ped. Ružica Kokrov koje je obradila temu važnosti suradnje centara za socijalnu skrb i odgojno-obrazovnih ustanova u cilju zaštite najboljeg interesa i prava djeteta. Na temu kazneno-pravne zaštite djece i mladih iz policijske perspektive govorio je  Robert Škorvaga, policijski inspektor, dok je izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević govorila o tome što nakon prijave nasilja, s naglaskom na podršku uključenim osobama.

Međužupanijski stručni skup bio je vrlo edukativan te su na njemu obrađene različite teme povezane s problematikom nasilja – od toga što učiniti u slučaju nasilja, preko prijave do podrške osobama nakon prijave. Predavačice i predavači su bili stručnjakinje i stručnjaci iz različitih institucija i organizacija civilnog društva što je doprinijelo multidisciplinarnom pristupu u razumijevanju teme.