Vijesti

Najava javne akcije i javnog predavanja u Daruvaru u okviru projekta #sherajmoodgovorno

Ženska soba je u partnerstvu sa Srednjom školom Novska, Prvom gimnazijom Zagreb i Ekonomsko – turističkom školom Daruvar krajem 2016. godine započela s provedbom projekta #sherajmoodgovorno.

Projekt je u trajanju od godine dana, a usmjeren je na prevenciju elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima. Cilj projekta je suzbijanje seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja na društvenim mrežama nad i među djecom i mladima.

U okviru projekta će se dana 25. listopada održati javna akcija u Daruvaru. Cilj javne akcije jest utjecati na osvještavanje javnosti o problematici seksualnog nasilja putem Interneta i društvenih mreža nad i među djecom i mladima kroz promociju kampanje Sherajmoodgovorno koja se trenutno provodi putem Facebook-a, Instagram-a i YouTube-a. Na javnoj akciji će sudjelovati i učenice i učenici Ekonomske i turističke škole Daruvar te pedagoginja Davorka Šorak.

Dana 26. listopada 2017. godine u prostoru Pučke knjižnice i čitaonice, Stjepana Radića 5, Daruvar  u trajanju od 17:00 sati do 18:00 sati će se održati javno predavanje s ciljem informiranja roditelja i šire zainteresirane javnosti o pojavnim oblicima elektroničkog i  elektroničkog  seksualnog  nasilja, posljedicama    koje nasilje ostavlja te mogućnostima zaštite, pomoći i podrške djeci i mladima koji doživljavaju nasilje. Govornice  na javnom predavanju bit će članice Ženske sobe koje imaju dugogodišnje iskustvo rada na području nasilja, s naglaskom na seksualno nasilje te predstavnica Ekonomske i turističke škole Daruvar, pedagoginja Davorka Šorak.

Javno predavanje i javna akcija sastavni su dio projekta #sherajmoodgovorno koji je financijski podržanim od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.