Vijesti

Najava javne akcije i javnog predavanja u Zagrebu u okviru projekta #sherajmoodgovorno

Ženska soba je u partnerstvu sa Srednjom školom Novska, Prvom gimnazijom Zagreb i Ekonomsko – turističkom školom Daruvar krajem 2016. godine započela s provedbom projekta #sherajmoodgovorno.

Projekt je u trajanju od godine dana, a usmjeren je na prevenciju elektroničkog nasilja nad i među djecom i mladima. Cilj projekta je suzbijanje seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja na društvenim mrežama nad i među djecom i mladima.

U okviru projekta će se dana 27. listopada 2017. godine na tržnici Utrine u trajanju od 10:30h do 13:00 h sati održati javna akcija. Cilj javne akcije jest utjecati na osvještavanje javnosti o problematici seksualnog nasilja putem Interneta i društvenih mreža nad i među djecom i mladima kroz promociju kampanje Sherajmoodgovorno koja se trenutno provodi putem Facebook-a, Instagram-a i YouTube-a. Na javnoj akciji će sudjelovati i učenice i učenici te predstavnica Prve gimnazije Zagreb.

Dana 31. listopada 2017. godine u prostoru Knjižnica Grada Zagreba, Travno, Božidara Magovca 15, u trajanju od 17:30h do 19:00h održat će se javno predavanje s ciljem informiranja roditelja i šire zainteresirane javnosti o pojavnim oblicima elektroničkog i  elektroničkog  seksualnog  nasilja, posljedicama koje nasilje ostavlja te mogućnostima zaštite, pomoći i podrške djeci i mladima koji doživljavaju nasilje. Govornice  na javnom predavanju bit će članice Ženske sobe koje imaju dugogodišnje iskustvo rada na području nasilja, s naglaskom na seksualno nasilje te predstavnica Prve gimnazije Zagreb.

Pozivamo Vas da nam se pridružite!

Javno predavanje i javna akcija sastavni su dio projekta #sherajmoodgovorno koji je financijski podržanim od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.