Vijesti

Najava o održavanju jednodnevne edukacije „Primjena Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja“

Dana 24. travnja 2015. u Hotelu Osijek u Osijeku, održat će se jednodnevna edukacija „Primjena Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja“, namijenjena svim stručnjacima/kinjama na koje su žrtve seksualnog nasilja upućene ili koji/e će s njima u radu doći u kontakt. Navedene struke uključuju policiju, zdravstvo, sudstvo, socijalnu skrb, obrazovni sektor, nevladin sektor. Jednodnevna edukacija nastavak je već održane istoimene edukacije u Zagrebu krajem listopada, 2015. godine.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je Protokol o postupanju o slučaju seksualnog nasilja 29. studenog 2012. godine na prijedlog Ureda za ravnopravnost spolova. Protokol se smatra jednim od najznačajnijih koraka u osiguravanju standardizirane pomoći i podrške žrtvama seksualnog nasilja, kako prilikom prijavljivanja, tako i procesuiranja seksualnog nasilja.

Ova specijalizirana edukacija stručnog osoblja iz nadležnih tijela, institucija i organizacija civilnog društva provodi se s ciljem osiguranja što kvalitetnije implementacije Protokola, kao i provedbe mjere Nacionalne politike za ravnopravnost spolova (2011. do 2015.), koja propisuje unaprjeđenje suradnje svih nadležnih tijela i drugih čimbenika koji sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju seksualnog nasilja.

Predavačice na edukaciji o primjeni Protokola bit će:

  • – sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava
  • – Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda, Zagreb
  • – Lana Petö Kujundžić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu
  • – Anica Dumančić, zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Osijeku

Edukacija je sastavni dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske „Moj glas protiv nasilja“/“My voice against violence“ koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji sa dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.