Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja, Vijesti

Najava održavanja okruglog stola “Glas za žrtve seksualnog nasilja”

Povodom Međunarodnog dana bobre protiv nasilja nad ženama, Ženska soba – Centar za seksualna prava organizira okrugli stol „Glas za žrtve seksualnog nasilja“. Okrugli stol će se održati 25. studenog 2016. godine u Arcotellu Allegra, Zagreb.

Okrugli stol organizira Ženska soba u okviru projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja“ u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Gradske skupštine Grada Zagreba.

Na okruglom stolu o problemu seksualnog nasilja će govoriti:

  • sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe: Seksualno nasilje – učinjeni pozitivni pomaci i predstojeći koraci
  • sc. Helena Štimac Radin, ravnateljica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske: Uloga Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja i Radne skupine za praćenje provedbe Protokola pri Uredu za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske
  • Margareta Mađerić, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Gradske skupštine Grada Zagreba: Uloga Povjerenstva za ravnopravnost spolova u prevenciji seksualnog nasilja i osiguravanju pomoći i podrške žrtvama
  • dr. sc. Zoran Burić, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu: Pravna regulativa kaznenih djela protiv spolnih sloboda
  • Lana Petö Kujundžić, Županijski sud u Zagrebu: Ostvarivanje prava žrtava seksualnog nasilja na sudu I potrebe poboljšanja prema propisima EU i nacionalnog prava
  • Ana Ergović Kuzmanović, Odjel za podršku žrtvama i svjedocima, Županijski sud u Zagrebu: Sustavna pomoć i podrška žrtvama seksualnog nasilja koju pružaju Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima – iskustva iz prakse
  • Anamaria Drožđan-Kranjčec, voditeljica pravnog tima u Ženskoj sobi: Izazovi u pružanju pomoći i podrške žrtvama seksualnog nasilja

Cilj okruglog stola je promocija prava žrtava seksualnog nasilja prema europskim standardima, ukazivanje na postojeće probleme, razmjena znanja i iskustva vezanih uz problematiku seksualnog nasilja.

Okrugli stol je sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” koji financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade RH. Nositeljica projekta je Ženska soba, u partnerstvu s Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava i Gradom Slavonskim Brodom.