Vijesti

Najava održavanja okruglog stola „Organizacije civilnog društva kao ključni akteri u suzbijanju nasilja nad ženama u Hrvatskoj“

Ženska soba – Centar za seksualna prava organizira 9. prosinca 2016. godine u Probnoj kući IKEA, Zagreb okrugli stol “Organizacije civilnog društva kao ključni akteri u suzbijanju nasilja nad ženama u Hrvatskoj”.

Okrugli stol se održava u svrhu promocije publikacije „Organizacije civilnog društva kao ključni akteri u  suzbijanju nasilja nad ženama u Hrvatskoj“, koja sadržava rezultate istraživanja o ulozi, kapacitetima i održivosti organizacija civilnog društva koje rade sa ženama žrtvama nasilja, Akcijski plan organizacija civilnog društva za suzbijanje nasilja nad ženama i Model održivosti organizacija civilnog društva koji rade sa ženama žrtvama nasilja.

Cilj okruglog stola je, uz promociju publikacije, otvoriti dijalog o važnosti i ulozi organizacija civilnog društva u svim dosadašnjim, kao i budućim aktivnostima na suzbijanju nasilja nad ženama, jačanju suradnje među relevantnim akterima na ovom području i uključivanju  OCD-a kao ravnopravnih partnera u postupcima donošenja javnih politika.

Na okruglom stolu će govoriti:

  • dr. sc. Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe (Prezentacija istraživanja Analiza uloge, kapaciteta i održivosti OCDa koji rade na suzbijanju nasilja nad ženama)
  • Anamaria Drožđan Kranjčec, Ženska soba (Prezentacija Akcijskog plana i Modela održivosti)
  • Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda u Zagrebu, dugogodišnja predsjednica Nacionalnog tima za suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama (Uloga OCD-a u suzbijanju nasilja nad ženama prema Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji)
  • Nikica Hamer Vidmar, Ministarstvo pravosuđa, voditeljica Samostalne služba za  podršku žrtvama i svjedocima (Iskustva u suradnji s OCD-ima u pružanju direktne pomoći i podrške žrtvama nasilja)

Pozvane sudionice i sudionici okruglog stola su predstavnice/i nadležnih tijela i institucija i organizacija civilnog društva koji aktivno rade na suzbijanju nasilja nad ženama.

Okrugli stol organizira Ženska soba – Centar za seksualna prava u okviru projekta „Novom snagom protiv nasilja nad ženama“ koji financijski podržavaju Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, financijski mehanizam europskog gospodarskog prostora (EGP) i financijski mehanizam Kraljevine Norveške. Projekt provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) s partnerskim organizacijama Ženska udruga “IZVOR” (Tenja), Ženska grupa Karlovac „Korak“ (Karlovac) i Stígamót – Counselling and education center on sexual violence (Reykjavík, Island).