Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja, Vijesti

Najava održavanja tematske sjednice u Zaboku

Okrugli stol i Tematsku sjednicu o problematici seksualnog nasilja i važnosti Direktive 2012/29 EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava organiziraju Ženska soba – Centar za seksualna prava i SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije. Događanje će se održati 23. listopada 2017.  Okrugli stol će započeti u 12.00 sati u Info centru za mlade u Zelenoj dvorani u Zaboku, dok će se tematska sjednica održati s početkom u 13.00 sati u istom prostoru.

Na događanjima će govoriti:

  • sc. Maja Mamula, psihologinja, koordinatorica Ženske sobe i savjetodavaka u Centru za žrtve seksualnog nasilja
  • Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske
  • Tanja Cujzek, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Zabok
  • Nina Očko, savjetodavka i voditeljica SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije.

Tematska sjednica kao i okrugli stol su sastavni dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”, koji je financiran od strane Europske unije i sufinanciran od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.