Vijesti

Najava predavanja za studente i studentice na temu seksualnog nasilja

U Zagrebu, 27. travnja 2015. koordinatorica Ženske sobe, dr. sc. Maja Mamula održat će predavanje za studente i studentice, volontere/ke Ureda za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Zagrebu. Predavanje će se baviti temom seksualnog nasilja i neposrednog rada s žrtvama seksualnog nasilja.

Ženska soba ponosi se kvalitetnom suradnjom s Uredom za podršku žrtvama i svjedocima, koja se povratno odražava na bolju umreženost i kvalitetniju uslugu pružanja podrške i pomoći žrtvama seksualnog nasilja koje su u sudskom procesu ili razmatraju mogućnost pokretanja sudskog procesa.
Više o radu Ureda za podršku žrtvama i svjedocima možete saznati na sljedećem linku https://pravosudje.gov.hr/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156 .

Predavanje je sastavni dio projekta Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske „Moj glas protiv nasilja“/“My voice against violence“ koji financijski podržava Europska unija (u okviru Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS). Projekt se odvija u suradnji sa dvije partnerske organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava i CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.