Vijesti

Najava „Specijalizirane edukacije za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela“

Ženska soba – Centar za seksualna prava organizira „Specijaliziranu edukaciju za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela” koja će se održati od dana 26. do 28. siječnja 2017. godine u Donjoj Stubici, Terme Jezerčica.

Ova specijalizirana edukacija sastavni je dio projekta Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske usmjerenog na osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD) kroz provođenje edukacije u svrhu prijenosa znanja i vještina primjenjivih u radu sa žrtvama kaznenih djela. Edukacija je, prije svega, namijenjena organizacijama čiji su projektni prijedlozi pozitivno ocijenjeni od strane Ministarstva pravosuđa na javnom pozivu za prijavu projekta usmjerenih na osiguravanje pružanja podrške žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima, ali i drugim organizacijama čiji djelokrug rada uključuje pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela.

Edukacija je planirana na način da se kroz 3 radna dana prođu sve relevantne teme, kako bi se sudionice/i osposobili za pružanje pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela.  Trenerski tim uključuje 10 trenerica, koje imaju dugogodišnje znanje i iskustvo na ovom području, a koje dolaze ispred nadležnih državnih tijela, institucija i organizacija civilnog društva.

Projekt provode Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Ženskom grupom Karlovac „Korak“ i Udrugom sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za mladež. Projekt financijski podupire Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske.