Vijesti

Najava trećeg po redu modula u okviru Edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji „Modul III: Uloga institucija u radu sa žrtvama“

U organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava, 18. i 19. rujna 2015., održat će se nastavak cjelovite edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji, pod nazivom „Modul III: Uloga institucija u radu sa žrtvama“. Edukacija će se održati u prostoru Tribine Grada Zagreba (Kaptol 27). Teme koje će se obrađivati su: Žrtve nasilja u obitelji – žene; Nasilje u obitelji: suvremeni trendovi te Uloga različitih institucija u radu sa žrtvama (obveze, specifičnosti).

Sudionici i sudionice edukacije bit će predstavnici i predstavnice organizacija civilnog društva, MUP-a, zdravstva, državnog i općinskog odvjetništva, sudstva, centara za socijalnu skrb, obrazovnog sustava te Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, a koji su sudjelovali/e na Edukaciji stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji – Modul I i Modul II.

Navedena edukacija se provodi zahvaljujući potpori, financijskoj podršci i razumijevanju važnosti projekta Grada Zagreba – Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.