Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja

Natječaj: Socijalna radnica / socijalni radnik – trener/ica na edukaciji za studente/ice

Naslov ugovora “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”

Naziv natječaja: Socijalna radnica / socijalni radnik

Broj natječaja: 19

Broj traženih osoba: 1

Rok za prijavu: 26.4.2016. na e-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr

 

Socijalni radnik / socijalna radnica – predavač/ica na studentskoj edukaciji o seksualnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva na projektu “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”

 

  1. Uvod

 

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” za glavni cilj ima unaprijediti zaštitu prava žrtava seksualnog nasilja te osigurati učinkovitu implementaciju EU standarda. Jedan od dugoročnih ciljeva projekta je razvijanje učinkovitog partnerstva između organizacija civilnog društva (OCD), institucija i lokalnih vlasti u borbi protiv seksualnog nasilja te prepoznavanje OCD-a kao relevantnog aktera u borbi protiv seksualnog nasilja te ostvarivanju ljudskih prava. Kako bi se postigao glavni cilj te osigurali dugoročni i kratkoročni rezultati, razvili smo grupu aktivnosti „A2 – Senzibiliziranje i aktivno uključivanje studenata/ica humanističkih znanosti kroz edukaciju volontera o seksualnom nasilju“. U sklopu navedene skupine aktivnosti planirana je studentska edukacija o seksualnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva.

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” uključuje Žensku sobu – Centar za seksualna prava i dvije partnerske organizacije: Udrugu Brod – grupu za ženska ljudska prava te Grad Slavonski Brod.

 

Vrijeme trajanja projekta je od studenog 2015. do studenog 2017. godine.

 

  1. Opis zadataka:

 

2.1.         Korisnik:

Ženska soba – Centar za seksualna prava

 

  • Ciljevi:

Upoznavanje sudionika/ica edukacije o radu institucija sa žrtvama i specifičnostima rada Centra za socijalnu skrb.

 

  • Tražene usluge:

Osmišljavanje i provođenje interaktivnog predavanja razvijenog u skladu s metodom iskustvenog učenja.

 

2.4.         Očekivani rezultati:

Sudionici/e edukacije o seksualnom nasilju su upoznati sa specifičnostima izravnog rada u Centrima za socijalnu skrb sa žrtvama seksualnog nasilja.

 

  1. Profil stručnjaka/kinje

 

3.1.         Obrazovno i profesionalno iskustvo:

 

Državljanstvo: hrvatsko

Stupanj obrazovanja: mag. act. soc.

Godine iskustva: 20

Poželjno je iskustvo provođenja sličnih edukacija, poznavanje tematike seksualnog nasilja te rada cjelokupnog sustava i međusektorskih tijela povezanih sa seksualnim nasiljem, kao i poznavanje rada Ženske sobe.

 

 

3.2.         Radni jezici:

Radni jezik: hrvatski

Razina očekivanog znanja engleskog jezika (3)

 

  1. Mjesto i trajanje

4.1.         Datum početka: travanj 2016.

4.2.         Završni datum: listopad 2016.

4.3.        Raspored i broj dana trajanja projekta: jedno dvosatno predavanje, ukupno 4 radna sata (odnosi se na pripremu te održavanje samih predavanja)

4.4.        Mjesto: Zagreb

 

  1. Budžet

175 EUR