Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja

Natječaj: Sudac/sutkinja za mladež

Naslov ugovora “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”

Naziv natječaja: Sudac/sutkinja za mladež

Broj natječaja: 6

Broj traženih osoba: 1

Rok za prijavu: 11.3.2016. na e-mail: zenska.soba@zenskasoba.hr

 

Sudac/sutkinja za mladež – trener/ica i mentor/ica na specijaliziranoj edukaciji o seksualnom nasilju na projektu“Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja”

 

  1. Uvod

 

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” za glavni cilj ima unaprijediti zaštitu prava žrtava seksualnog nasilja te osigurati učinkovitu implementaciju EU standarda. Jedan od dugoročnih ciljeva projekta je razvijanje učinkovitog partnerstva između organizacija civilnog društva (OCD), institucija i lokalnih vlasti u borbi protiv seksualnog nasilja te prepoznavanje OCDa kao relevantnog aktera u borbi protiv seksualnog nasilja te ostvarivanju ljudskih prava. Kako bi se postigao glavni cilj te osigurali dugoročni i kratkoročni rezultati, razvili smo grupu aktivnosti „A1 – Edukacija i unaprjeđenje znanja i vještina relevantnih institucija te OCD-ova kako bi se zaštitila prava žrtava seksualnog nasilja“. U sklopu navedene skupine aktivnosti planirana je specijalizirana edukacija o seksualnom nasilju za predstavnike relevantnih institucija i OCD-a podijeljena u četiri modula.

Projekt “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” uključuje Žensku sobu – Centar za seksualna prava i dvije partnerske organizacije: Udrugu Brod – grupu za ženska ljudska prava te Grad Slavonski Brod.

Vrijeme trajanja projekta je od studenog 2015. do studenog 2017. godine.

 

  1. Opis zadataka:

 

2.1.         Korisnik:

Ženska soba – Centar za seksualna prava

 

  • Ciljevi:

Upoznavanje sudionika/ica edukacije o relevantnim mehanizmima, zakona i protokolima povezanih s postupanjem u slučaju seksualnog nasilja poput Kaznenog zakona, Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja, Direktivi 2012/29/EU te specifičnostima legislative koja se odnosi na mlade i maloljetne osobe.

Mentoriranje osoba iz relevantnih institucija i/ili organizacija civilnog društva na slučajevima seksualnog nasilja s kojim se osobe susreću u svom radu.

 

 

  • Tražene usluge:

Osmišljavanje i provođenje interaktivnog predavanja razvijenog u skladu s metodom iskustvenog učenja.

Mentoriranje osoba iz relevantnih institucija i/ili organizacija civilnog društva.

 

2.4.         Očekivani rezultati:

Sudionici/e Specijalizirane edukacije o seksualnom nasilju su upoznati s relevantnim mehanizmima, zakona i protokolima povezanih s postupanjem u slučaju seksualnog nasilja te imaju osnovna znanja o specifičnostima legislative kada se radi o mladim i maloljetnim osobama.

Osobe koje su zatražile mentoriranje dobile su konkretne informacije i upute o postupanju povezane s konkretnim slučajem na kojem rade.

 

  1. Profil stručnjaka/kinje

 

3.1.         Obrazovno i profesionalno iskustvo:

 

Državljanstvo: hrvatsko

Stupanj obrazovanja: dipl. iur.

Godine iskustva: 15

Poželjno je iskustvo provođenja sličnih edukacija, poznavanje tematike seksualnog nasilja te rada cjelokupnog sustava i međusekstorskih tijela povezanih sa seksualnim nasiljem, kao i poznavanje rada Ženske sobe.

 

3.2.         Radni jezici:

Radni jezik: hrvatski

Razina očekivanog znanja engleskog jezika (3)

 

  1. Mjesto i trajanje

4.1.         Datum početka: veljača 2016.

4.2.         Završni datum: studeni 2017.

4.3.        Raspored i broj dana trajanja projekta: ukupno 2 različita dana edukacije, ukupno 26 radnih sati (odnosi se na pripremu, održavanje samih predavanja te mentorstva)

4.4.        Mjesto: Donja Stubica, Zagreb, Slavonski Brod

 

  1. Budžet

1140 EUR / 8731.602 HRK prema InforEuro na datum raspisivanja javne nabave