Vijesti

“Nećemo natrag na ilegalan pobačaj!”

Ženska mreža Hrvatske organizira javni protest u petak, 28.11.2014. u 11:55 h, pred Vladom Republike Hrvatske, pod nazivom “Nećemo natrag na ilegalan pobačaj!”, povodom drastičnog kršenja reproduktivnih prava žena u licenciranim javnim bolnicama/kliničkim centrima u različitim gradovima Hrvatske.

Javne bolnice, odnosno ginekolozi i ginekologinje odbijaju obavljanje prekida trudnoće na zahtjev pacijentica. Kršenje zakona u bolnicama prolazi nesankcionirano, ginekolozi primaju pune plaće, a žene u velikom broju gradova u Hrvatskoj, koje uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje i dopunsko zdravstveno osiguranje, ne mogu ostvariti svoje zakonsko pravo na siguran, legalan i dostupan prekid trudnoće. Vlada Republike Hrvatske i Ministarstvo zdravlja ne osiguravaju provedbu zakona i ne štite žene od onih koji sustavno krše naša ljudska prava. Ženska mreža Hrvatske smatra da je Vlada najodgovornija za urušavanje temeljnih ženskih ljudskih prava.

Članice Ženske mreže Hrvatske traže da se hitno i bez odlaganja  osigura provedba zakonskog prava ženama koje žele ostvariti svoje pravo na prekid trudnoće na zahtjev t kako je Vlada Republike najodgovornija za urušavanje temeljnih ženskih ljudskih prava.
Ženska soba – Centar za seksualna prava podržava javni protest te apel Ženske mreže Hrvatske.

Sve zainteresirane aktivistkinje i aktivisti, građanke i građani su pozvane/i da se pridruže javnom protestu u 5 do 12 pred Vladom Republike Hrvatske.