Vijesti

Nove volonterke SOS telefona za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije

CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje je u suradnji sa Ženskom sobom – Centrom za seksualna prava 12. i 13. prosinca, 2014. godine proveo edukaciju novih volonterki za rad na SOS telefonu za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije.

Dvodnevnu edukaciju, održanu u Zagrebu, vodile su koordinatorica Ženske sobe Maja Mamula (psihologinja),  voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja u Ženskoj sobi Maja Vukmanić Rajter (socijalna pedagoginja), te sutkinja Vrhovnog prekršajnog suda Branka Žigante Živković.

Edukacija je provedena kroz razna stručna izlaganja i vježbe, a cilj edukacije bio je upoznati polaznice sa zakonodavnim okvirom, te radom institucija na suzbijanju i procesuiranju nasilja u obitelji, psihološkim i društvenim posljedicama nasilja nad ženama te omogućiti stjecanje osnovnih znanja o rodno uvjetovanom nasilju što obuhvaća vrste nasilja, odnose moći, mitove i istine o nasilju i druge aspekte ove problematike.

Također, polaznice su kroz praktičan dio edukacije upoznate s osnovnim feminističkim principima rada, te su stekle vještine prepoznavanja oblika nasilja nad ženama i vještine samog savjetodavnog rada sa ženama žrtvama nasilja, kako na adekvatan način pružiti informacije žrtvama nasilja, te ovisno o problematici kamo ih uputiti.

Sve polaznice su uspješno prošle edukaciju, te će SOS telefon za žene žrtve nasilja KZŽ  već početkom 2015.godine  u svome djelovanju  protiv nasilja nad ženama i u osvještavanju zajednice o ovoj problematici biti bogatiji za 12 novih volonterki.