Vijesti

Obilježavanje Međunarodnog dana žena

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, i tri ženske sindikalne grupe – Ženska sekcija Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Odbor žena Nezavisnih hrvatskih sindikata te Koordinacija žena Hrvatske udruge sindikata, organizirale su obilježavanje Međunarodnog dana žena, uz izvedbu performansa “One su  među nama” koji je osmislio Mario Kovač, u dramaturškoj suradnji s Petrom Radin. U performansu su sudjelovale : Mia Begović (glumica), Ina Čavlina (direktorica), Dora Delbianco (dramaturginja), Sanja Doležal (pjevačica), Marija Husar (pjevačica), Ivona Juka (redateljica), Marija Khon (glumica), Jasmina Lovrić (znanstvenica), Larisa Navojec (koreografkinja), Barbara Nola (glumica), Željka Ogresta (producentica), Ecija Ojdanić (glumica), Mirela Priselac Remy (pjevačica), Maja Sever (novinarka), Anica Tomić (redateljica), Davorka Vidović (znanstvenica), Nina Violić (glumica) i aktivistkinje volonterke, između kojih i Paula Zore, članica Ženske sobe.

Performans je kroz iznošenje nekoliko pričažena žrtava seksualnog uznemiravanja podsjetio na diskriminaciju i nasilje nad ženama na radnom mjestu. Promovirani su i letak i vodič za sindikalne povjerenice/ke i pravnice/ke „Spolna diskriminacija i uznemiravanje na području zapošljavanja i rada“.