Vijesti

Objavljena knjiga “Tretman seksualnih delinkvenata i zaštita zajednice”

U izdanju Medicinske naklade i Psihijatrijske bolnice Vrapče iz Zagreba objavljena je knjiga: “Tretman seksualnih delinkvenata i zaštita zajednice” koju su uredile Lana Mužinić i Ljiljana Vukota. Poglavlje Žrtve seksualnog nasilja koje govori o karakteristikama žrtava, te o rasprostranjenosti seksualnog nasilja napisala je Maja Mamula iz Ženske sobe.