Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior, Vijesti

Održan prvi modul edukacije za stručnjake/inje u sklopu projekta SNEP2 – Junior

Danas i sutra održavamo dvodnevnu edukaciju o seksualnom nasilju za stručnjakinje i stručnjake koje rade s djecom (prvi model). Nakon dva modula edukacija u novih 26 osnovnih škola s područja cijele RH bit će implementiram program prevencije seksualnog nasilja za više razrede osnovnih skola (SNEP 2 – Junior). Neizmjerno nam je drago da škole pokazuju sve veću i veću zainteresiranost i prepoznaju važnost rada na prevenciji seksualnog nasilja!Ova aktivnost sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska). Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.