Vijesti

Održan 12. sastanak “Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja”

Ovogodišnji, 12. po redu sastanak “Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja”, održan je od 23. do 24. svibnja, 2014. godine u Zagrebu u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava. Cilj ovih sastanaka je objedinjavanje nastojanja u pravcu prevencije i suzbijanja seksualnog nasilja, kao i razvoja efikasnijeg tretmana/podrške žrtvama seksualnog nasilja.

Teme dvodnevnog sastanka bile su umjerene na promjene zakonodavnog okvira Republike Hrvatske po pitanju nasilja nad ženama, “Direktivu 2012/29 Europske unije o uspostavi minimalnih standarda, prava, podrške i zaštite žrtava zločina”, “Konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u  obitelji Vijeća Europe” (poznatiju kao Istanbulska konvencija) te implementaciju “Protokola o postupanju u slučaju seksualnog nasilja”.

Na sastanku su sudjelovale predstavnice organizacija civilnog društva, državnog odvjetništva i sudova, zdravstvene skrbi, Centara za socijalnu skrb, Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske te predstavnice drugih tijela i institucija.

Tijekom prvog dana održavanja sastanka, Lana Petö Kujundžić, sutkinja i zamjenica predsjednika županijskog odjela za mladež pri Županijskom sudu u Zagrebu, prisutnima je predstavila zakonodavne promjene po pitanju seksualnog nasilja i nasilja u obitelji u novom Kaznenom zakonu (NN 125/11, 144/12). Nikica Hamer Vidmar, psihologinja, načelnica Samostalnog sektora za podršku žrtvama i svjedocima pri Ministarstvu pravosuđa, Uprave za probaciju i podršku žrtvama i svjedocima, predstavila je novosti i preporuke koje “Direktiva 2012/29 Europske unije o uspostavi minimalnih standarda, prava, podrške i zaštite žrtava zločina” donosi Hrvatskoj. Nikica Hamer Vidmar istaknula je kako je poanta “Direktive 2912/29 Europske unije” proaktivno pristupanje žrtvama zločina.

Na drugom danu sastanka, Lana Petö Kujundžić predstavila je “Konvenciju o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji Vijeća Europe” te s prisutnima problematizirala profesionalno čuvanje tajne klijenata i klijentica. Sudionice sastanka razgovarale su o novostima i izazovima koje Istanbulska konvencija donosi zakonodavstvu Hrvatske. Irena Sarta, diplomirana socijalna radnica, pri Vladinom uredu za ravnopravnost spolova, izložila je “Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja”.

Održani sastanak još jednom je ukazao na potrebu za sustavnim postojanjem i jačanjem međusobne povezanosti institucija i organizacija civilnog društva. Kvalitetna povezanost između predstavnica različitih institucija i organizacija, razmjena informacija u svrhu poboljšanja rada te razvoj relevantnih dokumenata za rizične grupe žrtava seksualnog nasilja samo su neki od rezultata dosadašnjeg rada “Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja”.

Sastankom su facilitirale Maja Vukmanić Rajter, Ženska soba, i Lana Petö Kujundžić, Županijski sud u Zagrebu.

Trening je održan u sklopu programa “Centar za žrtve seksualnog nasilja”, kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava, financijski podržanog od strane Ministarstva socijalne politike i mladih Republike Hrvatske te Grada Zagreba.

GONGO_1

GONGO_2