Vijesti

Održan 13. sastanak Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja

Dana 17. i 18. siječnja 2017. godine u hotelu International, Zagreb je održan 13. sastanak 13. sastanka Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija protiv seksualnog nasilja u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava.

Ovogodišnja tema sastanka bila je Seksualno nasilje i žene s invaliditetom s ciljem otvaranja diskusije o specifičnim problemima i poteškoćama žena s invaliditetom vezano uz iskustva različitih oblika nasilja, s naglaskom na seksualno.

Sudionice i sudionici sastanka izmjenjivali su iskustva i primjere iz prakse  u svrhu razvoja zajedničkih preporuka za unaprjeđenje pristupa pravdi i zaštiti prava žena s invaliditetom, koje su žrtve nasilja. Na sastanku je sudjelovalo 24 predstavnica/ka državnih institucija i organizacija civilnog društva.

Sastanak je rezultirao razvijenim preporukama:

 1. Prilagoditi postojeća i opremiti nova skloništa i savjetovališta potrebama žena s invaliditetom, uz financijsku podršku nadležnih državnih tijela, institucija i jedinica lokalne i područne uprave.
 2. Provoditi  istraživanja na području Hrvatske o prevalenciji različitih oblika nasilja nad ženama s invaliditetom (specifično za svaku kategoriju invaliditeta), najčešćim oblicima nasilja te faktorima koje pridonose prijavljivanju nasilja i uzrocima neprijavljivanja.
 3. Prilagoditi sustav prikupljanja podataka o problematici nasilja u obitelji i seksualnog nasilja kako bi se identificirao broj žrtava osoba s invaliditetom.
 4. Educirati osobe koje rade u skloništima i savjetovalištima o specifičnostima rada s osobama s različitim oblicima invaliditeta.
 5. Uspostaviti suradnju s Pravosudnom akademijom, Policijskom akademijom i Odvjetničkom akademijom u cilju edukacije njihovih ciljnih grupa o nasilju nad osobama s invaliditetom i njihovim specifičnim pravima i potrebama.
 6. Organizirati predavanja na kaznenim odjelima Općinskih i Županijskih sudova o pravima žrtava seksualnog nasilja, uključujući i prava osoba s invaliditetom, s ciljem edukacije i senzibilizacije stručnjaka.
 7. Organizirati redovite sustavne edukacije u nadležnim državnim institucijama i tijelima o pravima osoba s invaliditetom.
 8. Provoditi redovne edukacije za osobe koje rade na području mentalnog zdravlja o problemu seksualnog nasilja, s naglaskom na osobe s invaliditetom koje su žrtve seksualnog nasilja.
 9. Osigurati pružanje usluga u zajednici osobama s invaliditetom (npr. poput organiziranog stanovanja) od strane jedinica lokalne i područne uprave.
 10. Poticati i jačati umreženost svih relevantnih institucija i organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku osobama s invaliditetom koje su ujedno žrtve nasilja.
 11. Osigurati da prostori svih relevantnih državnih institucija (npr. centri za socijalnu skrb, sudovi i dr.) budu pristupačni osobama s invaliditetom.

Sastanak je održan u okviru projekta „Nasilje nad ženama s invaliditetom“ financijski podržanim od Grada Zagreb – Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.