ACT - Aktivno do promjene, Vijesti

Održan follow up sastanak u sklopu projekta ACT – aktivno do promjene!

Dana 20.06.2022. održan je follow up sastanak sa studenticama i studentima socijalne pedagogije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji su sudjelovali u provedbi projekta “ACT – aktivno do promjene!”. Follow up sastanak održan je s ciljem dobivanja povratnih informacija o njihovom zadovoljstvu, poteškoćama, kao i mogućnostima za unaprjeđenje. Svim studentima/cama dodijeljene su potvrde o završenim edukacijama i aktivnom uključivanju u prevenciju seksualnog nasilja.

Projekt ACT provodi Ženska soba u partnerstvu sa Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Zagreb, a projekt je financiran od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.