Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior, Vijesti

Održan multidisciplinarni sastnak na temu prevencije seksualnog nasilja u osnovnim školama

Dana 08.06.2021. godine s početkom u 11 sati je, u suradnji s Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, održan multidisciplinarni sastanak na temu prevencije seksualnog nasilja u osnovnim školama!

Cilj ovog sastanka bio je utvrditi postoje li i provode li se programi prevencije seksualnog nasilja nad i među djecom i mladima u osnovnim školama u Hrvatskoj, ali i otvoriti pitanje potrebe za ovakvim programima prevencije. Također, tijekom sastanka bit će predstavljen i SNEP program – program prevencije seksualnog nasilja za srednje škole, koji je razvila Ženska soba u suradnji s partnerskim organizacijama i koji se provodi u školama širom Hrvatske. 

Sastanak je facilitirala dr. sc. Maja Mamula, a izlagačice su bile:

  • Uvodna riječ dr. sc. Lana Petö Kujundžić, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež
  • Predstavljanje projekta “Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior“, dr. sc. Maja Mamula
  • Gordana Filipović, savjetnica pravobraniteljice za djecu u uredu pravobranitelja za djecu
  • Alma Rovis Brandić, Agencija za odgoj i obrazovanje
  • Nataša Bijelić, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje Jelena Tomić, dipl.soc.radnica, Hrabri telefon
  • Silvija Stanić, izvršna direktorica Udruge roditelja Korak po korak
  • „Predstavljanje programa prevencije seksualnog nasilja za srednje škole – iskustva o provođenju SNEP programa u školama“, Tajana Šarić, Obrtnička škola Osijek

Na sastanku je sudjelovalo 72 predstavnika i predstavnica nadležnih tijela i institucija, organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih ustanova.

Ova aktivnost sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska). Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.