Vijesti

Održan Nacionalni sastanak u Splitu na temu „Jačanje suradnje dionika sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj“

Ženska soba- Centar za seksualna prava sudjelovala je 10. listopada 2018. godine na Nacionalnom sastanku u prostorijama Centra za socijalnu skrb u Splitu. Nacionalni sastanak je održan u organizaciji udruge Bijeli krug Hrvatske, Victim Support Europe, te Ministarstva pravosuđa na temu „Jačanje suradnje dionika sustava podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj“.

Svrha Nacionalnog sastanka je bila prikazati dosadašnja postignuća i poduzete mjere na područjima promicanja prava žrtava i svjedoka/kinja kaznenih djela i prekršaja, umrežavanje svih dionika/ca koji/e rade sa žrtvama, kao i pozitivni primjeri iz drugih europskih zemalja.

Sudionici/e su iznijeli/e svoja iskustva, prenijeli/e dobru praksu i dali/e svoju analizu sustava pružanja podrške žrtvama i svjedocima/kinjama radi stvaranja preporuka za uspostavu i unaprjeđenje postojećeg sustava podrške na području Republike Hrvatske.