Vijesti

Održan okrugli stol na temu Modeli regulacije prostitucije i iskustva iz prakse

Dana 08.04. 2015., u Multimedijalnoj dvorani Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar (Marulićev trg 19/I, Zagreb), održan je okrugli stol na temu Modeli regulacije prostitucije i iskustva iz prakse, u organizaciji Instituta za društvene znanosti Ivo Pilar i Centra za istraživanje etičnosti, državljanstva i migracija (CEDIM) Fakulteta političkih znanosti.

Okrugli stol je otvorila Ivana Radačić iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, uvodom u temu postojećih modela regulacije prostitucije te upućivanjem u zakonodavni model u okviru kojeg djeluje Hrvatska. Posebno je istaknula povezanost i zastupljenost prostitucije s obzirom na ekonomski status društva, normativne seksualne prakse, kao i povezanost seksualnosti i identiteta. Gošća pristigla iz Novog Zelanda (Victoria University of Wellington), iznijela je prikaz stanja u Novom Zelandu uslijed dekriminalizacije prostitucije koja je nastupila unatrag 12 godina. Cilj njihove reforme je dekriminalizacija i izgradnja okvira koji brine o ljudskim pravima i štiti od eksploatacije, promovira zdravlje i sigurnost te zabranjuje usluge osoba mlađih od 18 godina. Đurđica Kolarec iz Centra za žene žrtve rata predstavila je nordijski model regulacije prostitucije, čije je glavno obilježje kriminalizacija klijenata, odnosno korisnika usluga prostitucije. Naglašava kako pitanje prostitucije nije samo moralno ili žensko pitanje, već pitanje ljudskih prava i eksploatacije, koje nanosi štetu kako na individualnoj, tako i na široj društvenoj razini.

U drugom djelu okruglog stola stavljen je naglasak na praksu i iskustva iz Hrvatske, odnosno na socijalni i pravni aspekt problematike prostitucije. Aleksandar Štulhofer s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu osvrnuo se na čimbenike koji čine specifičnu skupinu ranjivom za infekciju HIV-om, s posebnim naglaskom na viktimizaciju i percipiranu podršku od strane okoline. U tom kontekstu Štulhofer je prikazao rezultate dva vala istraživanja sa seksualnim radnicama u Zagrebu i Splitu, kroz socijalno-epidemiološki kontekst rizika infekcije HIV-om, u kojima se uloga viktimizacije i društvene podrške pokazala ključnom. Iva Jovović iz Udruge LET govorila je o praksi vanjskog rada (outreach) sa seksualnim radnicama od osnutka udruge do danas, načinima uspostave suradnje i odnosa povjerenja te mjerama podrške i zaštite koju kao udruga pružaju. Pravni aspekt je iznijela odvjetnica Sanja Jelavić u okviru sudske prakse u području prostitucije, koja se osvrće na vrlo nisku razinu svijesti o prostituciji od strane javnosti, kao i na neefikasan sustav koji sudjeluje u postupcima pravomoćnih presuda. Također je stavila veliki naglasak na odnos podčinjenosti osobe koja pruža seksualne usluge, a kojem se pridaje premala važnost u praksi, ali i prilikom rasprava i donošenja odluka o adekvatnom modelu regulacije prostitucije. Za kraj, Mirjana Hajduk je govorila o iskustvima, rizicima i potrebama žena u prostituciji.

Nakon svih izlaganja pokrenuta je rasprava i svi su sudionici i sudionice pozvani/e sudjelovati sa svojim pitanjima.

Na okruglom stolu su prisustvovali mnoge osobe iz akademske zajednice, predstavnici državnih institucija i službi, predstavnici i predstavnice organizacija civilnoga društva. Ispred Ženske sobe na okruglom stolu je prisustvovala Irena Špoljarić.