Vijesti

Održan okrugli stol „Seksualno nasilje kao sastavni dio nasija u obitelji – izazovi i suradnja“

U organizaciji Centra za socijalnu skrb Požega – Podružnica Obiteljski centar te su-organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava, održan je okrugli stol naziva „Seksualno nasilje kao sastavni dio nasilja u obitelji – izazovi i suradnja“ dana 27. studenog 2020. godine putem ZOOM platforme.

Okrugli stol je održan povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama s ciljem podizanja znanja i svijesti stručne i šire javnosti o problematici seksualnog nasilja kao sastavnog dijela nasilja u obitelji, kao i nužnosti međusektorske suradnje.

Uz moderatoricu i izlagačicu, Josipu Tukara Komljenović, mag. soc. ispred Ženske sobe, preostale izlagačice i izlagač su bili Mirjana Jugović, socijalna radnica i predstojnica Podružnice Obiteljskog centra – Centar za socijalnu skrb Požega s izlaganjem „Važnost međuresorne suradnje u području sprječavanja i borbe protiv nasilja u obitelji“, Mirjana Bilopavlović, članica Županijskog tima za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koordinatorica Centra za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“ s izlaganjem naziva „Važnost organizacija civilnog društva u suzbijanju nasilja nad ženama – prepoznaje li se seksualno nasilje kao sastavni dio nasilja u obitelji“ te Josip Komljenović, policijski inspektor, PU Požeško-slavonska, Odjel maloljetničke delinkvencije s izlaganjem naziva „Standardni i operativni postupci Ministarstva unutarnjih poslova“.

Online okrugli stol je bio namijenjen predstavnicama/ima relevantnih državnih institucija, predstavnicama/ima organizacija civilnoga društva te široj, zainteresiranoj javnosti s područja Požeško-slavonske županije.

Okrugli stol je organiziran u okviru projekta „Centar za žrtve seksualnog nasilja“ kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Požega i Centrom za socijalnu skrb Zagreb, Podružnica Maksimir uz financijsku podršku Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.