Vijesti

Održan okrugli stol „Uvođenje prevencijskih programa protiv seksualnog nasilja u škole“

Ženska soba – Centar za seksualna prava održala 24.11.2011. okrugli stol „Uvođenje prevencijskih programa protiv seksualnog nasilja u škole“, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Gošće sa uvodnim izlaganjima na okruglom stolu bile su: Gordana Sobol (predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Sabora RH); prof. dr. sc. Vesna Jureša (Medicinski fakultet, Zagreb, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“); Sanja Cesar (CESI- Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje) i Emina Bužinkić (Inicijativa za uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo).

Osim poražavajućih statistika o žrtvama seksualnog nasilja, sudionici/e su imale priliku čuti iskustva u radu s mladima na prevenciji seksualnog nasilja, te rezultate istraživanja vezanih uz ovu problematiku. Istaknuto jest da je potrebna suradnja svih relevantnih aktera kako bi se moglo učinkovito raditi na prevenciji seksualnog nasilja, te da  društvo u cjelini mora preuzeti svoj dio odgovornosti. Ovim putem zahvaljujemo gošćama predavačicama, te svim sudionicima/cama na okruglom stolu.