Vijesti

Održan okrugli stol „Važnost edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji“

U srijedu, 14. siječnja, u Zagrebu, Kaptol 27 (Tribina Grada Zagreba), održan je okrugli stol pod nazivom „Važnost edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji“. Okrugli stol je osmišljen kao završni dio projekta sustavne, međuresorne Edukacije stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji, a koju je provodila Ženska soba – Centar za seksualna prava.

Cijeli je događaj moderirala Maja Mamula, koja je okrugli stol otvorila kratkim predstavljanjem održanih modula i tema cjelokupne edukacije. Istakla je kako je edukacija osmišljena zbog nedostatka sustavne edukacije i međuresorne suradnje, a samim time i nedostatnom podrškom u radu te protokom informacija. Navedenoj potrebi svjedoči i iznimno visoka ocjena cjelokupne edukacije (4.8/5). Uslijedilo je izlaganje Branke Žigante Živković, predsjednice Nacionalnog tima za prevenciju i suzbijanje nasilja u obitelji i nasilja nad ženama, koja je naglasila iznimnu važnost umrežavanja kako bismo adekvatno zaštitili žrtve nasilja u obitelji. Predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika, Štefica Karačić, istakla je kako međuresorna suradnja znači zajedničko djelovanje, a ovakve edukacije omogućavaju dogovaranje, koordiniranje, ali i resurse za ostvarenje tih ciljeva. Kada su sudionici i sudionice na projektu osnaženi, kompetentni i motivirani novim znanjima i vještinama, oni sami/e postaju važan resurs za upravo takvu, međusektorsku suradnju. Voditeljica Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima, iz Ministarstva pravosuđa, Nikica Hamer Vidmar, naglasila je ažurnost ovog programa, ali i važnost nastavka njegovog provođenja, gdje bi izobrazba stručnjaka i stručnjakinja trebala biti ključan strateški cilj. Za kraj, sudionicima i sudionicama se obratila pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom (Grad Zagreb). Istakla je veliku važnost suradnje Grada Zagreba sa organizacijama civilnog društva, izrazila svoje zalaganje za nastavkom ovakvih programa te nadu da će i druge institucije prepoznati potrebu za podrškom sličnim projektima.

Nakon svih izlaganja, uslijedila je rasprava u koju su se mogli/e uključiti svi/e sudionici i sudionice okruglog stola.

U nastavku donosimo neke od glavnih zaključaka konferencije:
– U Hrvatskoj nedostaje sustavna edukacija stručnjaka/inja koje/i rade sa žrtvama nasilja u obitelji
– Kao posljedica nedostatka sustavne edukacije stručnjaka/inja koje/i rade sa žrtvama nasilja u obitelji protok informacija među njima je ograničen, a svaka vrsta međusobne podrške (emotivna, profesionalna) često u potpunosti nedostaje
– Međuresorna suradnja veliki je izazov, a uspostavljanje iste jedan je od ključnih strateških ciljeva u suzbijanju nasilja u obitelji. Još jedan vrlo važan cilj su osnaženi, kompetentni i motivirani ljudi s ažuriranim znanjima i vještinama kao vrijedni resursi u suzbijanju nasilja u obitelji. Edukacija je doprinijela ostvarenju ovih ciljeva
– Ova Edukacija je u skladu s Direktivom 2012/29/EU koja jasno u članku 26. navodi važnost suradnje i koordinacije službi u svrhu, između ostaloga, razmjene najbolje prakse te konzultiranja na pojedinačnim predmetima što se radilo na ovoj Edukaciji. Nadalje, naglašava se važnost i suradnje s organizacijama civilnog društva te drugim zainteresiranim stranama kada je to potrebno
– Sudionici/e naglašavaju važnost međuresorne suradnje, kao i suradnje OCD-ova i drugih institucija, a kao izuzetno važno naglašavaju kontinuitet ovakve edukacije na većem broju ljudi

Cjelovita edukacija stručnih osoba koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji se provodila zahvaljujući iznimnoj potpori, financijskoj podršci i razumijevanju važnosti projekta Grada Zagreba – Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

IMG_1272

IMG_1275