Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior, Vijesti

Održan partnerski sastanak projekta “Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program – SNEP 2 – junior”

Dana 16. studenog 2021. putem platforme ZOOM održan je partnerski sastanak u sklopu projekta “Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program – SNEP2 – Junior”. Sastanku je prisustvovala 21 predstavnica svih institucija i organizacija uključenih u projekt, kao i vanjska konzultantica i suradnica iz Incest Trauma Centra – Beograd, dr. Ljiljana Bogavac. Tijekom sastanka raspravljalo se o organizaciji i terminu dvodnevnog treninga za edukaciju o provođenju SNEP 2 radionica, obavezama koje je potrebno provesti prije održavanja dvodnevnog treninga u siječnju te o provedbi aktivnosti u skladu s epidemiološkim mjerama.

Provedba partnerskog sastanka sastavni je dio europskog projekta „Seksualno nasilje – edukacijski i preventivni program 2 – Junior (SNEP 2 – Junior)“ (engl. Sexual Violence – Educational and Prevention Program 2 – Junior (SVEP 2 – Junior)) No. 101005462. Provedba projekta financirana je od strane Europske unije u okviru Programa o pravima, jednakosti i građanstvu (2014. – 2020.), REC-AG-2020/REC-RDAP-GBV-AG-2020. Nositeljica projekta je Ženska soba, a partneri na projektu su Pravobraniteljica za djecu Republike Hrvatske, CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ ”Kantrida” Rijeka, OŠ Bedekovčina, OŠ ”Slava Raškaj” Ozalj, OŠ ”Antun Mihanović” Slavonski Brod, OŠ Veruda Pula, OŠ Matka Laginje Zagreb, Rape Crisis Network Ireland i Change Attitude (Švedska).  Opći cilj projekta je prevencija seksualnog nasilja nad djecom.