Vijesti

Održan partnerski sastanak na projektu „Zajednički za sigurno odrastanje“

Ženska soba – Centar za seksualna prava je sredinom listopada 2017.započela s provedbom projekta „Zajednički za sigurno odrastanje“. Provedbu projekta financijski podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a cilj projekta je suzbijanje seksualnog nasilja nad djecom i mladima.

Kako bi provedba projekta bila što kvalitetnija u Zagrebu je 06.12.2017. održan sastanak partnerskih organizacija (Centar za socijalnu skrb Karlovac i Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac).

Na sastanku su detaljno razrađene aktivnosti projekta te je utvrđena uloga i odgovornost svakog pojedinog partnera.

Projekt provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Karlovac i Centrom za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac. Provedbu projekta podržava Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Republike Hrvatske.