Vijesti

Održan partnerski sastanak u sklopu programa „Edukacijom i osnaživanjem- korak bliže zaposlenju“

Dana 30. kolovoza 2018. godine održan je partnerski sastanak u sklopu programa „Edukacijom i osnaživanjem-korak bliže zaposlenju“ u trajanju od 10:00 do 15:00 sati u Pakracu, u prostorijama partnerske organizacije Delfin iz Pakraca.

Na sastanku je sudjelovalo ukupno 7 osoba, predstavnika/ca Ženske sobe i partnerskih organizacija s kojima se program provodi u partnerstvu.
Cilj prvog partnerskog sastanka u drugoj godini provedbe programa je bio dogovaranje i definiranje aktivnosti koje će se provoditi na području Požeško-slavonske županije.

Program „Edukacijom i osnaživanjem – korak bliže zaposlenju“ provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod, Centrom za socijalnu skrb Požega, Udrugom Brod – grupom za ženska ljudska prava, Centrom za podršku i razvoj civilnog društva „Delfin“ i Domom za djecu i odrasle – žrtve obiteljskog nasilja – Duga.
Program je nastao na temelju prepoznatih potreba u društvu te na temelju višegodišnjeg iskustva rada sa žrtvama nasilja u obitelji, a njime se doprinosi razvoju novog i sveobuhvatnog modela za osnaživanje žena žrtava za reintegraciju u zajednicu, kroz osnaživanje i zapošljavanje te se provodi uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.