Vijesti

Održan prvi dan edukacije za nadogradnju komunikacijskih kapacitetaDana 02.12.2021. godine u prostoru Ženske sobe održan je prvi dan edukacije za članice i članove Ženske sobe, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima i Hrvatskog pravnog centra.

Edukaciju je vodio Jure Šulentić (Lumos d.o.o. društvo za upravljanje komunikacijama), a cilj edukacije bio je ojačati kapaciteti za izradu komunikacijskog plana organizacija za određeno razdoblje, korištenje alata za interno i eksterno komuniciranje, za analiziranje komuniciranja organizacija i jačanje vještina uspješne komunikacije kroz različite medijske kanale.

Edukacija je sastavni dio projekta „Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela“ kojeg provodi Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatskim pravnim centrom i partnerskom organizacijom s Islanda, Samtok um kvennaathvarf (The Women’s Shelter). Projekt je podržan sa 138.985,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova (www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org).