Vijesti

Održan prvi dan trodnevne edukacije za učitelje/ice u sklopu projekta ZIP

Danas održavamo prvi dio edukacije ‘Prevencija seksualnog nasilja nad i među djecom s teškoćama u razvoju’ za učitelje/ice OŠ Grigora Viteza koji rade s učenicima/ama s teškoćama u razvoju u sklopu projekta ‘ZIP – Zaštiti i prepoznaj! Zaštita djece s teškoćama u razvoju od seksualnog nasilja’. Projekt je financiran od strane Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.