Vijesti

Održan prvi partnerski sastanak na projektu “Sigurni od nasilja!”

U okviru projekta „Sigurni od nasilja“ održan je prvi partnerski sastanak 20. veljače 2016. godine. Na partnerskom sastanku su sudjelovale članice Ženske sobe te članovi i članice iz Dječjeg doma SOS – Dječje selo Ladimirevci te iz Ekonomske i turističke škole Daruvar.

Tijekom sastanka su dogovorene uloge i obveze svih partnera projekta te je usuglašena provedba projektnih aktivnosti. Partnerski sastanak je održan s ciljem što uspješnije realizacije projektnih ciljeva te postignuća željenih rezultata.

Partnerski sastanak je sastavni dio projekta „Sigurni od nasilja“ koji financijski podržava Ministarstvo socijalne politike i mladih. Projekt vodi Ženska soba – Centar za seksualna prava, a odvija se u suradnji sa dvije partnerske organizacije: Dječjim domom SOS – Dječje selo Ladimirevci i Ekonomskom i turističkom školom Daruvar.