Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja, Vijesti

Održan prvi trening u okviru „Studentske edukacije o sekusalnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva”

Dana 6. svibnja 2016. godine započeta je provedba edukacijskog program „Studentska edukacija o seksualnom nasilju i volontiranju u organizacijama civilnog društva” koju organizira Ženska soba – Centar za seksualna prava, a koja je započela jednodnevnim treningom.

Edukacijski program je kombinacija radionica i predavanja, a obrađivat će se teme seksualnog nasilja nad ženama, zakonskog okvira seksualnog nasilja, vulnerabilnih skupina, direktnog rada sa žrtvama nasilja, seksualnih prava, ravnopravnosti spolova te uloge civilnog društva u postizanju pozitivnih društvenih promjena.

Edukacijski program je osmišljen kako bi educirao sudionike/ice o seksualnom nasilju te kako bi razvio specifična znanja i vještine u ovom području. Trening će voditi vodeće stručnjakinje u području seksualnog nasilja (psihologinja, sociologinja, seksualna terapeutkinja, psihoterapeutkinja, socijalna radnica, pravnica, sutkinja te aktivistkinje Ženske sobe) redom trenerice s višegodišnjim iskustvom u radu na problematici seksualnog nasilja. Fokus treninga bit će na poticanju aktivnog uključivanja mladih u suzbijanje nasilja te pokretanje društvenih promjena.

Na jednodnevnom treningu 6. svibnja, sudionici i sudionice edukacije su imale/i priliku naučiti više o ulozi i važnost samoorganiziranja građana/ki, nasilju nad ženama, volontiranju u Ženskoj sobi te srodnim organizacijama civilnog društva. Voditeljica treninga bila je članica Ženske sobe, Matea Popov, dok su Paula Zore, Anamaria Drožđan – Kranjčec, članice Ženske sobe bile predavačice.

Navedena aktivnost sastavni je dio projekta “Relevantne institucije i organizacije civilnog društva – glas za žrtve seksualnog nasilja” uključuje Žensku sobu – Centar za seksualna prava, suradničku organizaciju Udrugu Brod – grupu za ženska ljudska prava te partnersku organizaciju Grad Slavonski Brod. Ovaj projekt financira Europska unija i sufinancira Ured VRH za udruge.

13162386_10153439186342121_95952189_n

13182968_10153439180087121_2060184939_n