Vijesti

Održan sastanak s ciljem pripreme Analize ostvarivanja prava žrtava i standardizacije u postupanju sa žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela

Dana 3. ožujka 2021. godine su članice Ženske sobe održale sastanak s izv. prof. dr. sc. Silvijom Ručević s Filozofskog fakulteta u Osijeku. Sastanak je održan u svrhu pripreme istraživanja za izradu Analize ostvarivanja prava žrtava i standardizacije u postupanju sa žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela.

Sastanak je održan u okviru radne skupine na projektu „Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela“. Svrha radne skupine je provesti analizu o standardizaciji u postupanju sa žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela te izraditi preporuke za unaprjeđenje sustava za podršku u dijelu postupanja sa istima te ostvarivanja njihovih prava. Namjera radne skupine je i izrada smjernica za donošenje Zakona o žrtvama kaznenih djela.

Projekt „Organizacije civilnoga društva kao ključni akteri u standardizaciji sustava za podršku žrtvama i svjedocima/kinjama kaznenih djela“ provode Ženska soba – Centar za seksualna prava u partnerstvu s Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, Hrvatskim pravnim centrom i partnerskom organizacijom s Islanda, Samtok um kvennaathvarf (The Women’s Shelter). Projekt je podržan sa 138.985,00 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova (www.eeagrants.org  / www.norwaygrants.org). Razdoblje provedbe projekta je od 01.01.2020. do 30.06.2023. godine.