Vijesti

Održan sastanak s predstavnicom Odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Zagrebu

Ana Ergović Kuzmanović je ispred Odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri  Županijskom sudu u Zagrebu sudjelovala na sastanku održanom 11. listopada 2016. godine u Ženskoj sobi. Na sastanku su sudjelovale članice Ženske sobe koje su predstavnici Odjela ukratko predstavile projekt „Novom snagom protiv nasilja nad ženama“, njegove ciljeve i do sada postignute rezultate.

Kako Odjel za podršku žrtvama i svjedocima usko surađuje s organizacijama civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja, detaljnije su predstavljeni rezultati istraživanja „Analiza uloge, kapaciteta i održivosti organizacija civilnog društva koje rade na suzbijanju nasilja nad ženama“.

Održani sastanak dio je projekta „Novom snagom protiv nasilja nad ženama“ koji financijski podržavaju Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, financijski mehanizam europskog gospodarskog prostora (EGP) i financijski mehanizam Kraljevine Norveške. Projekt provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) s partnerskim organizacijama Ženska udruga “IZVOR” (Tenja), Ženska grupa Karlovac „Korak“ (Karlovac) i Stígamót – Counselling and education center on sexual violence (Reykjavík, Island).