Vijesti

Održan sastanak s predstavnicom Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima

U prostoru Ženske sobe dana 11. listopada 2016. godine održan je sastanak s predstavnicom iz Ministarstva pravosuđa, Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima, Nikicom Hamer Vidmar.

Tema sastanka bilo je predstavljanje projekta „Novom snagom protiv nasilja nad ženama“, njegovih donatora, ciljeva i aktivnosti projekta.

Tijekom sastanka je naglasak stavljen na predstavljanje rezultata istraživanja „Analiza uloge, kapaciteta i održivosti organizacija civilnog društva koje rade na suzbijanju nasilja nad ženama“. Ujedno su predstavljeni značajni koraci postignuti na trodnevnoj konferenciji o ulozi i održivosti organizacija civilnog društva u suzbijanju nasilja nad ženama održanoj u opatiji u lipnju 2016. godine.

Održani sastanak dio je projekta „Novom snagom protiv nasilja nad ženama“ koji financijski podržavaju Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, financijski mehanizam europskog gospodarskog prostora (EGP) i financijski mehanizam Kraljevine Norveške. Projekt provode Ženska soba – Centar za seksualna prava (Zagreb) s partnerskim organizacijama Ženska udruga “IZVOR” (Tenja), Ženska grupa Karlovac „Korak“ (Karlovac) i Stígamót – Counselling and education center on sexual violence (Reykjavík, Island).